Geodetické a zeměměřičské práce

Katastr nemovitostí

 • konzultace o Vašich potřebách před každou zakázkou
 • geometrické plány pro novostavby, pro rozdělení pozemků, pro věcná břemena
 • vytyčení a upřesnění hranic pozemků
 • vyřízení souhlasu s dělením pozemků
 • vyhotovení smluv pro vklad do katastru

Mapování

 • účelové mapy pro projekční přípravu staveb
 • mapy a podklady pro GIS
 • digitální model terénu
 • příčné a podélné profily terénu

Geodetická dokumentace staveb

 • liniové a prostorové stavby
 • inženýrské sítě včetně zpracování pro GIS - vodovody a kanalizace pro VaK, plynovod - dle směrnice RWE, sdělovací - dle směrnice O2, el. vedení NN, VN - dle směrnice ČEZ

Odpovědný geodet na stavbách

 • vyhotovení přesných měřických sítí
 • prostorové vytyčení staveb
 • kontrolní měření
 • zaměření skutečného provedení stavby

Jiné

 • vyhotovení pasportů pro GIS
 • vyhotovení bodových polí

Kde nás naleznete

Větší mapa viz kontakt

Nedávno zaměřované

 • Železniční trať Branná - Horní Lipová
 • Silnice 1/44, Červenohorské Sedlo - JIH
 • Šumperk - nemocnice
 • Šumperk - Pramet
 • Šumperk - Penny Market

Kontakt

Vozda, s.r.o.
Fialova 416/3
787 01 Šumperk

tel: 138 070 185 024+
mobil: 002 287 806 024+
e-mail:
IČO: 25393499     VÍCE...