Historie společnosti

  • 1991: Ing. Jiří Vozda, geodet v Agrostavu, zakládá geodetickou firmu se jménem Jiří Vozda, která později dosahuje až 35 zaměstnanců.
  • 1998: V dalších letech se k Ing. Jiřímu Vozdovi se přidávají další společníci a tak vzniká společnost Vozda&Rybář.
  • 2001: Společníci se postupně osamostatňují a vzniká společnosti Vozda, s.r.o., která beze změny funguje do dnešní doby
  • Kdo je místní, tak si určitě všiml, že před několika lety vyrostla vedle Katastrálního úřadu v Šumperku modrá budova, budoucí sídlo firmy. Krize snad již pominula a tak v duchu hlášky: „Nevím, jestli stále stavím, nebo už rekonstruuji“, stavba směřuje k dokončení.

Kde nás naleznete

Větší mapa viz kontakt

Nedávno zaměřované

  • Železniční trať Branná - Horní Lipová
  • Silnice 1/44, Červenohorské Sedlo - JIH
  • Šumperk - nemocnice
  • Šumperk - Pramet
  • Šumperk - Penny Market

Kontakt

Vozda, s.r.o.
Fialova 416/3
787 01 Šumperk

tel: 138 070 185 024+
mobil: 002 287 806 024+
e-mail:
IČO: 25393499     VÍCE...